multim_einf

Multimedia-Datenformate – eine Wiederholung (AM3, 45. USt, 29.5.2023)

Základní multimediální formáty


Formáty B


Základy fotoaparátu


Formáty – rozšiřující cvičení C

Categories: deTags: