Dsc 0018 Neu

Tvůrčí psaní v němčině 2/23

V průběhu měsíce února se studentky a studenti napříč jazykovými skupinami německého jazyka aktivně zapojili do psaní krátkých kreativních textů s cílem nejlépe reagovat na vybrané dopisy/ e-mailovou komunikaci. Jednalo…

Dsc 0010 Neu

Němčina autenticky 11/22

V listopadu 2022 probíhala soutěž zaměřená na porozumnění autentickým poslechům v německém jazyce s možností spustit si daný úryvek několikrát za sebou prostřednictvím materiálů připravených přes soundclouds.com. Důležité…