• DSC_1431_einf

  Každodenní situace
  v němčině – soutěž 4/23

  V průběhu dubna 2023 natočili a okomentovali studentky a studenti svoji každodenní aktivitu v německém jazyce. Pomocí appky Flip vytvářeli krátké.

 • DSC_0016_einf

  Křížovky v němčině – soutěž 03/23

  V březnu 2023 se studentky a studenti zaměřili na fixaci německé slovní zásoby pomocí křížovek a obrazových konverzačních materiálů a.

 • DSC_0018_neu

  Tvůrčí psaní v němčině 2/23

  V průběhu měsíce února se studentky a studenti napříč jazykovými skupinami německého jazyka aktivně zapojili do psaní krátkých kreativních textů s cílem nejlépe reagovat na vybrané.

 • DSC_0009_neu

  Komiks aneb vytvoř příběh v němčině 1/23

  Studentky a studenti se opět zapojili do soutěže o nejlepší komiks zpracovaný v německém jazyce s cílem využít i neformální slovní zásobu a zvukomalebná slova (onomatopoia) jako např..

Na mé domovské stránce najdete aktivity pro předměty německý jazyk, informatika a výpočetní technika. Stránky vhodně doplňují výuku jednotlivých předmětů pomocí moderních nástrojů, které používá současná mladá generace.


Whereby

99
stálé exkurze do Prahy a německy mluvících zemí ve školním roce
99
odborných učeben německého jazyka a informatiky
99
mobilních aplikací a pluginů používaných ve výuce
99
interaktivních a desktopových výukových her

Didaktický newsletter německého jazyka a informatiky