Dsc 2254 Einf

Aktivně s němčinou … Deutsch im Vorbeigehen – soutěž duben 2024

V průběhu měsíce dubna se studentky a studenti zapojili do poslechové soutěže pomocí interaktivních plakátů umístěných na chodbě před jazykovou učebnou. Pomocí sady Lingoposters si vyzkoušeli porozumění autentickým poslechům, které tematicky doplňovaly konverzační témata probíraná v daných lekcích. Studující odpovídali na zadané otázky a dokázali se vypořádat i s neznámými frázemi a těžší slovní zásobou.    

Categories: Aktuality, czTags: