114 0019 Einf

Exkurze do Vídně – 9. 12. 2009

Např. návštěva muzea na Hoher Markt – pozůstatky římského osídlení Vídně, prohlídka dómu sv. Štěpána a nejstaršího vídeňského kostela sv. Ruprechta.