Dsc01153 Einf

Průvodcovství v němčině, 2.B (cestovní ruch) – 5. 5. 2011

Poznávání pamětihodností a prezentování připravených informací v německém jazyce.