Dsc03315 Einf

Dresden – 11. 12. 2018

Studentky a studenti navštívili vedle drážďanské dominanty – kostela Frauenkirche také Německé muzeum hygieny (Deutsches Hygiene-Museum – DHM), resp. jeho stálou expozici „Dobrodružství jménem člověk“.