Dsc 0010 Neu

Němčina autenticky 11/22

V listopadu 2022 probíhala soutěž zaměřená na porozumnění autentickým poslechům v německém jazyce s možností spustit si daný úryvek několikrát za sebou prostřednictvím materiálů připravených přes soundclouds.com.

Důležité je zvyknout si, že němčina je rytmický jazyk a že důležitá slova jsou vyslovována silně a slůvka spíše gramatická jako předložky, pomocná slovesa, členy, spojky, zájmena atd. se vyslovují oslabeně. Pokud to nebudeme sami správně vyslovovat, naše ucho a náš mozek si na to nezvykne a bude to jen těžko přijímat a dekódovat z projevu ostatních lidí.Categories: Aktuality, czTags: