Dsc 0016 Einf

Křížovky v němčině – soutěž 03/23

V březnu 2023 se studentky a studenti zaměřili na fixaci německé slovní zásoby pomocí křížovek a obrazových konverzačních materiálů a řešili postupně na základě své jazykové vybavenosti vybraná lexikální témata. Cílem bylo především procvičit získané znalosti zábavnou formou s využitím interaktivních učebních nástrojů. Jednotlivé jazykové skupiny mohly volit různé tematické celky ze široké nabídky a často volily odborněji zaměřenou slovní zásobu.Categories: Aktuality, czTags: