Inform Supl

AM1 VH č. 29 dne 19. dubna 2023 …

Procvičování dalších faktů k MS Word v hodině č. 29 dne 19. dubna 2023 (C118)https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cIrH1l-XDU2Vs1dpsGJLGOPlUOOalnxBm0B1ApHtiA9UREVWMkI4S0FETldGQkNDSDRBSTRYWkg5Vy4u

Materiály pro procvičování v hodině č. 29 dne 19. dubna 2023 se zaměřením na editaci textu a tabulek – včetně grafických podschémat a dalších dílčích úprav … + další z řady editorů pro tvorbu logotypů a grafických prvků – https://logomaster.ai/:


Průběžné cvičení na téma MS Word pomocí Quizizzhttps://quizizz.com/join?gc=65165581 a zadání PIN 6516 5581 (1. roč. – AM1/29 – Word – panel nástrojů – vybrané otázky)

Domácí úkol formou Kahoot https://kahoot.it/challenge/0141099?challenge-id=47faaea8-13a9-45dd-ad87-6ba9bc666f43_1681297712517 a zadání PIN 0141099 (1. roč. – AM1/29 – Word, editace, typografie … – DÚ)

Opakování pro orientaci ve Win 10 – umíte použít tyto klávesové kombinace i v samotném systému – vyzkoušejte – https://quizlet.com/588255041/match

Výukové video – rozdělení textu do sloupcůhttps://youtu.be/0JQZEmbD_pc

Categories: czTags: