Adj Einf

Procvičování přídavných jmen pro 4. ročník

Odpovíte otázky v obou cvičeních správně?

Cvičení A

Cvičení B