Kwo Einf

Zkratková slova v němčině …

Jaké výrazy se používají v každodenním běžném jazykovém projevu? Viz následující video …