Hv Einf 1

MP3 – Poslechy s porozuměním – soutěž 11/23

Poslechová soutěž v němčině

V průběhu měsíce listopadu probíhala soutěž zaměřená na autentický poslech v němčině a zároveň zlepšení schopnosti porozumění mluvenému slovu. Cílem bylo podpořit rozvoj poslechových dovedností studentek a studentů, nabídnout jim různé akcenty, rychlost mluvy a rozsah slovní zásoby. Pomocí podcastů odpovídali na otázky k obsahu nebo vyplňovali chybějící informace do textu.Categories: Aktuality, czTags: