Wett0124
Date 2024-01-01 - 2024-06-30
Location SPŠ Ostrov

Vytvořte odpověď na jedno z níže uvedených témat v rozsahu 60-70 slov a výsledek zašlete nejpozději do 31. ledna 2023 chatem …