Kreatives0222
Date 2022-02-01 - 2022-02-28
Location SPŠ Ostrov
Category Soutěž NEJ

Vytvořte odpověď na jedno z níže uvedených témat v rozsahu 60-70 slov a výsledek zašlete nejpozději do 25. února 2022 chatem …