Kreatives
Date 2023-02-01 - 2023-06-30
Location SPŠ Ostrov
Category Soutěž NEJ

Vytvořte odpověď na jedno z níže uvedených témat v rozsahu 60-70 slov a výsledek zašlete nejpozději do 28. února 2023 chatem …