Dsc09932 Einf

Němčina v Bavorsku – „So san mir Bayern …“ Jazykový kurz v Bad Kohlgrub financovaný EU – 12/15

Jazykově-vzdělávací pobyt na území Německa probíhal ve dnech 8. – 12. prosince 2015 a byl vhodně doplněn mimoškolním programem – prohlídkami center Mnichova a Regensburgu, Garmisch-Partenkirchenu, zámku Neuschwanstein a kláštera Ettal.

Výuka byla realizována v prostorách Studienkreis Schongau s důrazem na komunikativní kompetence – žáci byli rozděleni do malých skupin dle jazykových úrovní a tři dny absolvovali výuku v rozsahu 3 vyučovacích hodin se zaměřením na běžné jazykové situace, sociální komunikaci a reálie Bavorska.

V jazykové výuce se prolínala skupinová práce s řadou her a jazykových aktivit a nechyběly ani
multimediální prvky jazykové výuky.