Dsc 0018 Neu

Tvůrčí psaní v němčině 2/23

V průběhu měsíce února se studentky a studenti napříč jazykovými skupinami německého jazyka aktivně zapojili do psaní krátkých kreativních textů s cílem nejlépe reagovat na vybrané dopisy/ e-mailovou komunikaci. Jednalo se především o rozvoj vyjadřovacích schopností a podnětů aktivujících představivost, obohacení slovní zásoby i gramatických dovedností. Studentky a studenti si mohli vybrat např. odpověď na inzerát o jazykovém kurzu, sjednání letní brigády nebo plánování pobytu či volnočasové aktivity v zahraničí.Categories: Aktuality, czTags: