Pv Einf

Poziční a směrová slovesa (18. lekce, A2)

Poziční slovesa jsou nepřechodná slovesa. Nemohou mít předmět ve 4. pádu.

  • Etwas/Eine Person steht, liegt, sitzt oder hängt.

Nepopisují pohyb, ale označují polohu osoby nebo věci. Dávají odpověď na otázku „Kde se něco nachází?“.

  • Wo stehst du? Wo steht das Buch?
  • Wo liegst du? Wo liegt das Handy?
  • Wo sitzt du? Wo sitzt die Puppe?
  • Wo hängst du? Wo hängt das Bild?

Směrová slovesa jsou přechodná slovesa. Stojí s předmětem v 4. pádu nebo zvratným zájmenem.

  • Man stellt, legt, setzt, hängt oder steckt etwas.
  • Man stellt, legt oder setzt sich.

Cvičení A

Cvičení B

Cvičení C

Cvičení D

Cvičení E