Zeit Einf 2

Časové údaje – opak. (8. lekce, A1)

Procvičování časových údajů a frází 8. lekce (A1)

Příklady: der Vormittag, am Nachmittag, gegen Mittag; heute Morgen; morgen Abend. Pokud jsou denní doby použity příslovečně, píší se s malým písmenem: nachmittags, morgens, vormittags, abends, mittagsnachts geschrieben.

Cvičení A