Dsc 1979 Einf

Rozhovory & jazykolamy a říkadla … soutěž v německém jazyce říjen 2023

V průběhu října si studentky a studenti připravili krátké německé rozhovory s lidmi ze svého okolí (popř. známými rodilými mluvčími) a četli vybrané německé jazykolamy a říkadla. Cílem soutěže bylo nabídnout hravou formou

možnost so zopakovat a prohloubit naučené obsahy. Hry s říkadly, jazykolamy apod. podporují aktivní mluvení s cílem usnadnit základní pozitivní vztah k jazyku v kontextu celého jazykového vzdělávání.

Na konci měsíce října byly nejlepší zvukové záznamy vyhodnoceny.Categories: Aktuality, czTags: